Tin tức công ty

Dải khảm bạc vận chuyển đến Châu Âu

2023-12-12

Bạcdải khảmgửi hàng tới châu Âu

Tên sản phẩm: Dải dát bạc, dải dát bạc. dải đồng mạ bạc

Chất liệu mặt: Bạc hoặc hợp kim bạc

Chất liệu cơ bản: Đồng hoặc hợp kim đồng

Kích thước:  0,8*28mm  (0,4*4mm)